Nu är vi igång!
Publicerades 25 juli 2017, klockan 22:59 av Christian Direnius

Grunden är lagd, nu ska vi bygga vidare på KRIF Hockey-bygget.

Vi står inför en spännande hockeysäsong dels genom A-lagets intressanta trupp, men även U-sektionen med alla lag från J18 till hockeyskolan. Det kommer att bli spännande att följa alla våra lag under säsongen.

Styrelsearbetet har inte tagit någon sommarledighet utan har pågått för fullt ända sedan ishockeysäsongen avslutades. Den nu avgångna styrelsen gjorde ett fantastiskt jobb med att vända ekonomin under säsongen med ca 500` kr i bokslutet.

Vi fick tyvärr trots resultatet ett underskott i likviditeten som nu håller på att betalas.

Styrelsens fokus förutom att vi hoppas på sportsliga framgångar kommer till stor del handla om att skapa en trygg ekonomisk situation i föreningen. Detta bygger på att vi dels håller den budget som vi lagt.

Vi kommer för att SKAPA EKONOMISK TRYGGHET I KLUBBEN satsa hårt på JAKTEN PÅ 600`

KRIF-LYFTET Ger idag 6000kr/mån (72000 kr/år)
Mål 1: 100 nya ”givare” a 50 kr/mån ger 11000 kr/mån, betyder 132000 kr/år
Mål 2: 50 nya ”givare” a 100 kr/mån, betyder 192000 kr/år

KRIF-MEDLEM bli medlem i klubben:
50st nya medlemmar a 300 kr = 15000 kr
75st nya medlemmar a 300 kr = 22500 kr
100st nya medlemmar a 300 kr = 30000 kr

Vi hoppas att du vill hjälpa till genom DITT medlemskap och KRIF-lyftet

Vi satsa också på att kunna öka sponsorintäkterna, även där har du säkert möjlighet att bidra, kontakta styrelsen om du har några idéer.

Det kommer att skapas en FRAMTID/RESURSGRUPP i föreningen med uppgift att stötta KRIF och styrelsen med följande.

  • Förslag till en framtida KRIF organisation
  • Ekonomiska förutsättningar för fortsatt satsning div1/allsvenskan
  • Stöd för att hitta nya inkomstkällor/sponsorer
  • Idéer kring matcharrangemang mm

Vi i styrelsen ser nu fram emot att träffas i SOFT CENTER ARENA för att ännu en säsong följa alla våra unga, gamla ochnya hockeylirare i KRIF:s alla lag.

Vi vill tacka alla sponsorer, medlemmar och våra trogna funktionärer för all den hjälp vi får av Er för att KRIF Hockey skall utvecklas.

Rättelse av valberedningens förslag till suppleanter i KRIF styrelse
På grund av missuppfattning så blev det två suppleanter felaktigt valda på årsmötet.
Roger Björk och Mats Bjälland ska inte ingå i KRIF Styrelse.
Båda kommer dock att jobba vidare med uppgifter inom KRIF:s organisation.

Styrelsen KRIF Hockey