Bergsäker AB stöttar supporterspelaren med 20 000 kr
Publicerades 5 juni 2017, klockan 16:10 av KRIF Hockey

bergsaker
Vi är glada att kunna meddela att företaget Bergsäker AB går in med 20 000 kr och stöttar supporterspelaren.

Bergsäker är experter på att minimera omgivningspåverkan och har arbetat med att minimera byggprojekts omgivningspåverkan i många år. Med omgivningspåverkan menas allt runt omkring byggplatsen som på något sätt berörs av byggprojektet.

Meddelande från Bergsäker AB:

Lämna över ansvaret för omgivningen till oss

Vi tar gärna ett helhetsansvar för ert byggprojekts omgivningspåverkan och genom vårt proaktiva förhållningssätt bidrar vi till att skapa en trygg närmiljö. Vi genomför riskbedömningar och mätningar som gör att ni kan visa omgivningen att ni inom ert byggprojekt tar ansvar för att inget ska skada era grannar samt ert projekts omgivning. Vi tar även hand om kontakten med intressenter och svarar på frågeställningar samt ser till att rätt information finns tillgänglig vid rätt tillfälle. Vårt arbete visar att ni som byggherrar och entreprenörer visar hänsyn för, och är måna om, kringboende och deras åsikter samt eventuella oro. Det lägger grunden för ett förtroende mellan byggare och tredjeman som är positivt för alla inblandade.

Lägg ansvaret för omgivningspåverkan i Bergsäkers händer så ni kan fokusera på byggprojektet fullt ut. Vi tar hand om allt annat!

Läs mer på hemsidan

Vi tackar Bergsäker AB för bidraget och hoppas fler företag och privatperson vill bidra i insamlingen. Köp en ”Basse-tshirt” du med.

Till insamlingen ››