Ordförande har ordet
Publicerades 13 juni 2019, klockan 11:47 av Fredrik Johnsson

Tack för fint första år som ordförande!

Ett år har gått sedan jag fick förmånen att blir ordförande för KRIF. Ett år som jag och vi i den nya styrelsen fått lära oss massor om vår förening. Ett år som varit tufft på många sätt, då tänker jag förstås på de likviditetsbekymmer vi haft vid ett antal tillfällen under vintern. Det har också varit ett år med mycket glädje som hör idrotten till. Seger efter seger för våra duktiga seniorer, vi hade både ett J-18 och ett J-20 lag ingång som var framgångsrika samt en Ungdoms sektion som visade en lysande verksamhet som vi verkligen kan vara stolta över.

Att det gått bra sportsligt kan vi konstatera men att vi skulle kunna göra ett så pass bra år ekonomiskt så att vi fick ihop vårt egna kapital till över 200 tkr som licensnämnden kräver. Detta var svårt att tro när vi hade det som värst i vintras. Här vill ge vår kassör Bosse Pettersson en stor eloge som drivit på och med stort engagemang och kunskap skött vår ekonomi på ett utmärkt sätt. Tack Bosse!

Så skriver vi i årets Verksamhetsberättelse om vår ekonomi 2018-2019:

”Under verksamhetsåret som gått har föreningens ekonomiska fokus varit att skapa förutsättningar för förnyad elitlicens för fortsatt spel i Hockeyettan. Licenskravet omfattar bland annat krav på ekonomisk stabilitet vilket innebär ett tillräcklig eget kapital samt en handlingsberedskap för att fullgöra betalningarna.

KRIF har lyckats med att gå från ett negativt eget kapital på ca 1,4 mkr till ett positivt eget kapital på 0,2 mkr vilket utgör grundkravet för att få licens för spel i Hockeyettan under kommande säsong. Detta har huvudsakligen kunnat ske genom en ökande sponsringsverksamhet, stor arbetsinsats från volontärer, återhållsamhet på kostnadssidan och att publikintäkterna ökat tack vare att antalet åskådare per match uppgått till i genomsnitt 830 mot föregående år 750.

Periodvis har likviditeten varit hårt ansträngd och åtgärder har vidtagits för att reducera kostnader och optimera kassaflödet.

Föreningens intäkter ökade med ca 2,9 mkr till 9,0 mkr jämfört med föregående år medan föreningens kostnader ökade med 1,25 mkr till 7,3 mkr. Resultatutvecklingen har varit fantastisk och årets resultat uppgick till hela 1,7 mkr.

KRIF kommer under kommande säsong ha fortsatt fokus på kostnadskontroll och att utveckla samarbetet med sponsorer och samarbetspartners och därmed stärka det egna kapitalet ytterligare.”

Tack alla som gjort att vår ekonomi förbättrats radikalt de senaste åren. Ta åt er allesammans, vi alla har bidragit med något.

Måndagen den 10 juni hade KRIF årsmöte. Ett möte som gick i mycket positiv anda. Ett 50 tal medlemmar valde följande styrelse:

Omval på Conny Berg Ordförande, Bosse Pettersson, Björn Birgersson, Andreas Cvizek samt nyval på Per Mattsson som tar över efter Kjell Olsson. Tack Kjell för ditt fina jobb i styrelsen.

Med dessa ord vill jag på styrelsens vägnar tacka för förtroendet att driva KRIF vidare ytterligare ett år.

Ha en trevlig sommar. Vi syns snart igen på SCA!

Hälsningar Conny