Ny styrelse
Publicerades 19 juni 2018, klockan 22:15 av KRIF Hockey

Under gårdagen höll KRIF Hockey årsmöte där en ny styrelse skulle utses. Ny ordförande för KRIF blir Conny Berg som var framtidsgruppens förslag sedan tidigare.

– Det finns en framtidstro, då är det svårt att tacka nej. Jag är imponerad över det jobb som görs, det finns så enormt mycket människor som hjälper till, säger Conny Berg till Blekingesporten.

KRIF gör ett plusresultatet på 245 000 kronor. Trots långa och dyra norrlandsresor i playoff.

KRIF Hockeys styrelse
Ordförande: Conny Berg
Ekonomiansvarig: Bo Pettersson
Marknad: Kjell Olsson
Match/Event: Björn Birgersson
Ungdom: Vakant
Valberedning: Stefan Pettersson samt två vakanta platser

Övrig organisation
Klubbchef: Jonas Melén
Marknad: Kjell Olsson
Event: Björn Birgersson
Sportchef: Mikael Johansson
Kansli/Ekonomi: Linda Aghed
J 18/J 20: Kenny Karlsson

Bli medlem i KRIF-familjen eller köp/förläng ditt säsongskort redan nu.