KRIF TV Daniel Olsson-Trkulja förlänger
Publicerades 25 april 2013, klockan 19:38 av Roger Månsson

Daniel Olsson-Trkulja spelar i KRIF tröjan även 2013-2014